AS NOSAS ÁREAS DE TRABALLO

INNOVACIÓN E EXCELENCIA OPERACIONAL:

  • ESTRATEXIA: diagnose e cadros de mando para estratexias empresariais e políticas públicas
  • EXCELENCIA OPERACIONAL: metodoloxías e ferramentas para a transformación organizativa
  • INDUSTRIA 4.0: integración de TICs e prácticas de excelencia operacional
  • SUSTENTABILIDADE: descarbonización e desmaterialización dos procesos industriais e loxísticos
  • INNOVACIÓN SOCIAL: iniciativas para dinamizar e medir novos servizos para a sociedade (inclusión social, igualdade de xénero, medio ambiente)

 

ECONOMÍA ENERXÉTICA E MEDIOAMBIENTAL:

  • MERCADOS ENERXÉTICOS: demanda, eficiencia, regulación e políticas.
  • CAMBIO CLIMÁTICO: políticas ambientais e instrumentos de intervención
  • FISCALIDADE: fiscalidade da enerxía, eficiencia enerxética, seguridade enerxética
  • MOBILIDADE: custos sociais, conxestión, regulación, fiscalidade, transición a novos escenarios