O NOSO EQUIPO

Coordinador:

Vázquez Vicente, Xosé H.
 • Información xeral
 • Doutor en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • xhvv@uvigo.es

Investigación:

Álvarez Villamarín, Xosé Carlos
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Economía aplicada
 • xalvarez@uvigo.es
Arévalo Tomé, Raquel
 • Información xeral
 • Doutora en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • arevalo@uvigo.es
Caballero Fernández, Gloria
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • gloriacf@uvigo.es
De Miguel Palacios, Carlos Juan
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Fundamentos de análise económica e historia e institucións
 • cmiguel@uvigo.es
Diz Comesaña, María Eva
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • evadiz@uvigo.es
Gago Rodríguez, Alberto
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Economía aplicada
 • agago@uvigo.es
García Lorenzo, Antonio
 • Información xeral
 • Doctor en Enxeñería Industrial
  Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • glorenzo@uvigo.es
García Vázquez, José Manuel
 • Información xeral
 • Doutor en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • jmgarcia@uvigo.es
García-Pintos Escuder, Adela
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • adelagpe@uvigo.es
González Martínez, Xosé Manuel
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Economía aplicada
 • xmgonzalez@uvigo.es
Groba Presa, Carlos
 • Información xeral
 • Doutorando
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
Labandeira Villot, Francisco Xavier
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Economía aplicada
 • xavier@uvigo.es
Lamilla Curros, Francisco
 • Información xeral
 • Doutorando
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • falc@uvigo.es
Lozano Lozano, Luis M.
 • Información xeral
 • Doutorando
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
Manzano González, Baltasar
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Fundamentos de análise económica e historia e institucións
 • bmanzano@uvigo.es
Martín Moreno, José María
 • Información xeral
 • Doutor en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Fundamentos de análise económica e historia e institucións
 • jmartin@uvigo.es
Martínez Senra, Ana Isabel
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • aimtnez@uvigo.es
Mejías Sacaluga, Ana María
 • Información xeral
 • Doutora en Enxeñería Industrial
  Escola Técnica Superior de Enxeñeiros Industriais - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • mejias@uvigo.es
Montero Muñoz, María
 • Información xeral
 • Doutora en Economía
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Fundamentos de análise económica e historia e institucións
 • mmontero@uvigo.es
Piñeiro García, María Del Pilar
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • pilar@uvigo.es
Quintás Corredoira, María De Los Ángeles
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • quintas@uvigo.es
Rodicio García, Iago
 • Información xeral
 • Doutorando
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • irodicio@uvigo.es
Rodríguez López, Nuria
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • nrl@uvigo.es
Santos Silva França, Alexandra María
 • Información xeral
 • Doutoranda
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • aalexandra@uvigo.es
Sartal Rodríguez, Antonio
 • Información xeral
 • Doutor en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
Urgal González, Begoña
 • Información xeral
 • Doutora en Dirección e Administración de Empresas
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing

Unidade de transferencia e apoio á investigación:

Couñago Blanco, Estefanía
 • Información xeral
 • Xestora de innovación
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • e.blanco@uvigo.es
Fontanet Pérez, Pol
 • Información xeral
 • Xestor de innovación
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • pol.fontanet.perez@uvigo.es
León Mateos, Fernando J.
 • Información xeral
 • Xestor de innovación
  Doutorando
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • f.leon@uvigo.es
Ogando Vidal, Andrea
 • Información xeral
 • Xestora de innovación
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • a.ogando@uvigo.es
Rodríguez García, Carlos
 • Información xeral
 • Responsable Unidade de Transferencia
  Doutorando
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo - Universidade de Vigo
  Departamento de Organización de empresas e marketing
 • c.rodriguez@uvigo.es