AS NOSAS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

PROXECTOS EN CURSO

 

Nova proposta: CLIMATE CHANGE, CIRCULARITY AND COMPETITIVE ADVANTAGE: HOW CORPORATE STRATEGIC CHOICES INTERACT WITH INSTITUTIONS IN BUSINESS RESPONSES TO SUSTAINABILITY CHALLENGES

Entidade financeira: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Programa: Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, 2019.

Duración, desde: 2020 ata: 2022

Investigadores principais: Xosé H. Vázquez & Miguel Rodríguez Méndez


 

Título do proxecto: SHERPA DO MAR: Euroregional platform to boost competitiveness in the marine-maritime sector through the promotion of technology-based companies.

Entidade financeira: Comisión Europea

Programa: Programa Orgánico de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 2ª Convocatoria

Duración, desde: 2019 ata: 2021

Beneficiaro Principal. Investigador responsable no grupo REDE: Xosé H. Vázquez

Código do proxecto: 0466_SHERPA_DO_MAR_1_E


 

Título do proxecto: CÓDIGO MAIS: New Regional Innovation Health-Ecosystem for strengthening R&D, boosting competitiveness of SMEs and enhancing Public Administration Efficiency in Health Sector

Entidade financeira: Comisión Europea

Programa: Programa Orgánico de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 1ª Convocatoria

Duración, desde: 2017 ata: 2019 

En colaboración coa Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS)

Investigador responsable no grupo REDE: Xosé H. Vázquez

Código do proxecto: 0227_CODIGOMAIS_1_E


 

Título do proxecto: MarRISK: Crecimiento inteligente y sostenible de las zonas litorales de Galicia y Norte de Portugal mediante la evaluación de los riesgos costeros más importantes en un escenario de cambio climático

Entidade financeira: Comisión Europea

Programa: Programa Orgánico de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 1ª Convocatoria

Duración, desde: 2017 ata: 2019 

Investigador responsable no grupo REDE: Xosé H. Vázquez

Código do proxecto: 0262_MARRISK_1_E


 

Título do proxecto: Productividad del carbono, desmaterialización y volatilidad de la demanda: un análisis evolutivo de las capacidades y tecnologías en sistemas industriales adaptativos

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración, desde: xaneiro 2017 ata: decembro 2019       

Investigadores responsables: Xosé H. Vázquez, Maria A. Quintás

Código do proxecto: ECO2016-76625-R


 

PROXECTOS

 

Título do proxecto: Eficiencia y Sostenibilidad del Proceso de Innovación en Entornos Industriales

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración, desde: xaneiro 2014 ata: decembro 2016

Investigadores responsables: Xosé H. Vázquez, Miguel Rodríguez

Código do proxecto: ECO2013-45706-R


 

Título do proxecto: Economía de la Eficiencia Energética en los Sectores Residencial y de Transporte en España

Entidade financeira: Ministerio de Economía y Competitividad

Duración, desde: novembro 2014 ata: decembro 2016        

Investigador responsable: Xavier Labandeira

Código do proxecto: ECO2013-41183-P


 

TESES 

 

Autor: Carlos Groba
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: Essays in logistics optimization: Algorithms and Game Theory for solving the Traveling Salesman Problem in dynamic scenarios​
Ano de lectura: 2019


 

Autora: Teresa Beatriz Salinas López
Directora: María Del Pilar Piñeiro García
Título: A Responsabilidade Social Universitaria. Un estudo comparativo das prácticas da universidade española e da súa divulgación​
Ano de lectura: 2017


 

Autor: Pablo Pintos Touriño
Directores: Pedro Linares Llamas, Xavier Labandeira Villot
Título: Análise do Impacto das Políticas Climáticas Europeas na Competitividade da industria española​
Ano de lectura: 2017


 

Autor: Antonio Sartal
Directores: Xosé H. Vázquez, Josep Llach
Título: Ensaios sobre a Excelencia Operacional: unha interpretación evolicionista do papel das tecnoloxías da información e dos retos medioambientais
Ano de lectura: 2015


 

Autora: Ana Ramos
Directores: Alberto Gago, Xavier Labandeira
Título: Políticas enerxéticas eficientes
Ano de lectura: 2015


 

Autor: Xosé C. Alvarez Villamarín
Director: Alberto Gago Rodríguez
Título: Teoría e práctica da Reforma Fiscal Moderna. 1980-2012
Ano de lectura: 2014 


 

Autora: María Isabel Álvarez Vázquez
Directores: José Manuel García Vázquez, Raquel Arévalo Tomé
Título: Impacto do desenvolvemento do talento persoal e organizativo sobre os resultados sostibles da empresa. Evidencia na PYME galega
Ano de lectura: 2014


 

Autor: Joao Carlos de Carvalho Franco
Director: José Manuel García Vázquez
Título: Dinámicas empresariais, relacións transfronteirizas e desenvolvemento local
Ano de lectura: 2013


 

Autor: Xiral López
Directores: Alberto Gago, Xavier Labandeira
Título: Temas económicos relevantes de fiscalidade enerxética
Ano de lectura: 2012


 

Autora: Margarida Robaina Alves
Director: Miguel Rodríguez Méndez
Título: Efectos dunha reforma fiscal ecolóxica en Portugal - Análise de equilibrio xeral
Ano de lectura: 2012


 

Autor: Pedro Sánchez Sellero
Directores: José Manuel García Vázquez, Rosell Martínez
Título: Efectos da inversión extranxeira directa sobre a productividade no sector manufactureiro español
Ano de lectura: 2011


 

TESES EN CURSO

 

 

Autor: Luis M. Lozano Lozano
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: A transaction cost approach to supply chain collaboration in the automotive industry


 

Autor: Iago Rodicio García
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: Limitacións da sabiduría convencional no ámbito da excelencia operativa en entornos de alta variabilidade na demanda


 

Autor: Fernando León Mateos
Directora: M. Ángeles Quintás
Título: Avaliación do impacto de aplicar rutinas de excelencia operacional na optimización de procesos sanitarios nun hospital da CCAA de Galicia


 

Autor: Francisco Lamilla Curros
Directores: Xosé H. Vázquez, Antonio Sartal
Título: Influenza do principio Respecto polas Persoas na Excelencia Operacional​


 

Autor: Carlos Rodríguez García
Directora: Ana Martínez
Título: Metodoloxías innovadoras para a dinamización de capacidades no ámbito institucional, empresarial  e da xeración de coñecemento


 

Autora: Alexandra María Santos Silva França
Director: Xosé H. Vázquez
Título: Strategy-Institutions Fit: A Co-Evolutionary Framework of Decarbonisation​


 

Autor: Xosé Sobral Amoedo
Directores: Adolfo Cordero Rivera,  M. Eva Diz-Comesaña
Título: Ferramentas para a xestión de espazos protexidos e da biodiversidade


 

Autora: Katrín María González García
Directores: Adolfo Cordero Rivera,  M. Eva Diz-Comesaña
Título: Utilización do Mindfulness no ámbito empresarial