Novas

11-07-2017

Lanzamento do Proxecto MarRisk

O día 11 de xullo, o grupo REDE participou na reunión de lanzamento do proxecto MarRisk, que tivo lugar no Centro de Estudos Avanzados en Santiago de Compostela. MarRisk, proxecto enmarcado na convocatoria de Cooperación Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal (POCTEP-INTERREG), pretende asegurar un crecemento intelixente e sostible das zonas litorais de Galicia e Norte de Portugal mediante a avaliación dos riscos costeiros máis importantes nun escenario de cambio climático. Inundacións, intensificación de eventos extremos, episodios de algas tóxicas ou erosión costeira son exemplos de riscos a analizar co fin de mellorar a resiliencia dos sectores económicos tradicionais e doutros sectores emerxentes como as enerxías renovables mariñas. Desta forma, se mellorará a adaptación da Área de cooperación ante posibles catástrofes e se desenvolverán aplicacións e servizos para garantir unha resposta coordinada, xa que os riscos ambientais esixen un enfoque tranfronteirizo. O proxecto ten un prazo previsto ata 2019.


Ao evento acudiron representantes do consorcio formado pola Subdirección Xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático (Meteogalicia) como socio coordinador do proxecto, dúas entidades de ámbito estatal: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) e Instituto Español de Oceanografia (IEO), outras tres organizacións galegas: Centro Tecnológico del Mar (Fundación CETMAR), Instituto tecnolóxico para o control do medio mariño de Galicia Galicia (INTECMAR) e Universidade de Vigo, representada por catro grupos de investigación –EPhysLab, GEOMA, Divulgare y REDE– así como seis entes portugueses: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), Universidade do Minho, Universidade de Aveiro, Agência Portuguesa do Ambiente I.P (APA I.P.) e Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC).